Chính sách khiếu nại
Chính sách khiếu nại

Chính sách khiếu nại

Hòn Sỏi - Soi Island Nha Trang72 Lượt xem24/04/2024
- Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.
- Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.
- Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.
Chia sẻ:

Có thể bạn thích

Khu Du Lịch Hòn Sỏi - Đảo Trí Nguyên Nha Trang

Khu du lịch Hòn Sỏi

Đảo Trí Nguyên Nha Trang